Zásady ochrany soukromí

Níže si můžete přešíst více o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak chráníme vaše soukromí.


Kde najdete kontakt na naší společnost?

Vaším tzv. správcem osobních údajů je společnost Designex Food s.r.o., IČ: 06416268. Můžete s nám napsat dopis na adresu Dubečská 73/6, 100 00 Praha nebo nám můžete napsat e-mail na adresu info@dxgroup.cz

Výše uvedené kontakty můžete také využít k uplatnění všech níže popsaných práv.


Jaké informace o vás zpracováváme a proč?

V případě, že bychom neměli vaše osobní údaje, nebyli bychom schopni zajistit hlavní cíl našeho podnikání, kterým je pomoci vám investovat do vlastní franšízy. V důsledku toho bychom vás také nemohli informovat o novinkách a zajímavých akcích, které jsme pro vás připravili. Obvykle zpracováváme následující typy vašich osobních dat:

E-mail:

Můžeme vám zasílat informace, které by vás mohly zajímat, jako jsou například aktuální novinky, pozvánky na akce pořádané naší společností nebo jinými společnostmi, pokud k tomu získáme váš souhlas. V případě potřeby vám můžeme zasílat i obchodní informace o zajímavém zboží nebo službách, pokud s tím souhlasíte.

Svůj souhlas s nabízením vašich osobních údajů naší společnosti můžete odvolat pomocí odkazu uvedeného v kterémkoli z našich zaslaných newsletterů nebo nám můžete napsat e-mail na následující adresu info@dxgroup.cz.

Cookies:

Abychom vám usnadnili a zpříjemnili procházení našeho webu, zpracováváme i cookies. Jsou to malé soubory, které si váš počítač uloží a díky nim si pak naše internetové stránky mohou pamatovat důležité informace z vaší návštěvy (např. volbu jazyka, jakým způsobem procházíte webové stránky atp.). Cookies pomáhají jak vám v pohodlném užívání stránek, tak nám v jejich vylepšování a zobrazování informací, které budou zajímavé přímo pro vás. Díky cookies je možné shromažďovat různé informace, mezi které patří třeba IP adresa; ID zařízení, ze kterého stránky prohlížíte; typ prohlížeče; informace o prohlížení; vaše reakce na reklamy; aktivity na webových stránkách apod. Informace získávané prostřednictvím cookies jsou různé podle účelu daných cookies. Více si o nich můžete přečíst dále:

Základní cookies:

Bez základních cookies by nemohla tato webová stránka dobře fungovat. Základní cookies umožňují například navigaci stránky. Zároveň vám usnadňují užívání této stránky tím, že si např. zapamatují volbu jazyka po celou dobu, po kterou se po stránkách pohybujete a nebudete ho tak muset volit při každém prokliku na další stránku. Pokud z našich stránek odejdete, automaticky se tyto cookies smažou.

Analytické cookies:

Umožňují nám na základě anonymních informací lépe pochopit, jakým způsobem používáte tyto webové stránky (jako např. kolikrát a kam jste klikli a podobně). To následně můžeme využít pro zjištění, co na našich stránkách funguje a co ne, abychom je mohli vylepšovat a zároveň pro vás přinášet zajímavější obsah.

Marketingové cookies:

Umožňují nám zjistit, jakým způsobem se pohybujete na těchto webových stránkách a zjistit, jaké produkty či služby pro vás budou nejužitečnější, abychom vám mohli zobrazit produkty a služby, které se vám můžou hodit. Tyto cookies umožňují, abychom vám mohli na našich webových stránkách a na webových stránkách dalších uživatelů zobrazovat reklamy na produkty, které pro vás mohou být zajímavé.

Cookies pro sociální média:

Cookies pro sociální média vám umožňují připojit se k sociálním sítím a prostřednictvím nich nasdílet zajímavý obsah z naší webové stránky.

Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu) používáme primárně k tomu, abychom vás mohli kontaktovat na základě vaší zprávy poslané skrze náš kontaktní formulář.


Komu jsou vaše osobní údaje a doplňující informace o místě a způsobu jejich zveřejnění předávány?

Vaše osobní údaje budou předány také společnosti ReFresh Bistro Franchise s.r.o. , IČO: 19696655.

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným jiným společnostem ani zveřejňovány. Kromě toho se vždy předem ujišťujeme, že osoby, kterým vaše osobní údaje zasíláme, s nimi zacházejí minimálně stejně jako my. Nemusíte se bát, že osobní údaje, které nám poskytnete, nejsou dostatečně zabezpečené.


Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od poslední aktivity.


Jaké máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

Právo na opravu – pokud nejsou vaše osobní údaje, které o vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání nebo nabízení produktů nebo služby, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

Právo na výmaz (tzv. právo "být zapomenut") – tzn. že na vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Právo na omezení zpracování– v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme vaše sdělení ověřit

jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování

pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění vašich právních nároků

pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu, nebo je zpracovávat nebudeme.

Právo na přenositelnost údajů– v případě, že nás o to požádáte, poskytneme vám vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Jsou vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a pečlivě je střežíme, aby se k nim nedostal nikdo neoprávněný.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email: info@dxgroup.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.