Jakub Krampera - Franšízový manažer

27.06.2024
Jakub Krampera - Franšízový manažer
Jakub Krampera - Franšízový manažer

Jaký je první krok pro zájemce o získání franšízy ReFresh Bistro a jaký je celkový proces od prvního kontaktu po podpis smlouvy?

Prvním krokem pro zájemce o franšízu ReFresh Bistro je vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo nás mohou kontaktovat přímo telefonicky či e-mailem. Po obdržení žádosti následuje úvodní konzultace, kde představíme koncept a odpovíme na všechny otázky. Dále se zájemce setká s naším týmem, probereme podrobnosti a finanční požadavky. Po schválení franšízantem následuje podpis předběžné dohody a zahájíme hledání vhodné lokality. Jakmile je lokalita potvrzena, podepisujeme finální smlouvu a zahajujeme proces školení a přípravy pobočky.

Jaké jsou nejčastější dotazy, které od potenciálních franšízantů dostáváte, a jaké jsou na ně vaše odpovědi?

Nejčastější dotazy se týkají počátečních investic, návratnosti investice, a jaký druh podpory mohou očekávat od nás. Potenciálním franšízantům vysvětlujeme, že počáteční investice se liší v závislosti na lokalitě a velikosti pobočky. Co se týče návratnosti, typicky se pohybuje 7 až 12 měsíců. Důkladně vysvětlujeme, že nabízíme kompletní podporu od školení, marketingu až po provozní podporu.

Jaké kvalifikace a zkušenosti považujete za nezbytné pro úspěšné vedení franšízy ReFresh Bistro?

Nezbytné kvalifikace zahrnují podnikatelského ducha, výhodou avšak ne nezbytností jsou určitě zkušenosti s vedením lidí a schopnost řídit provozní aspekty podniku. Ideální franšízant by měl mít také zápal pro náš koncept a pro to, aby nám pomáhal rozšiřovat náš koncept. Důležitá je i ochota učit se a schopnost rychle se adaptovat na nové postupy a technologie.

Jakým způsobem hodnotíte a vybíráte potenciální lokality pro nové franšízy?

Vyhledáváme lokality dle požadavků franšízanta, přičemž zohledňujeme faktory jako je demografie, dostupnost a konkurence. Snažíme se vycházet vstříc požadavkům franšízanta a najít nejvhodnější místo pro jeho podnikání. Lokalitu pečlivě analyzujeme a vyhodnocujeme její potenciál pro úspěch franšízy.

Jaký druh finančního plánování a předpokladů by měli potenciální franšízanty zvážit před vstupem do franšízy?

Potenciální franšízant by měl zvážit počáteční investici, která zahrnuje náklady na vybavení, pronájem prostor a školení. Dále by měl mít dostatečnou finanční rezervu na první měsíce provozu. Pomáháme franšízantům vytvořit detailní podnikatelský plán, který zahrnuje predikční model tržeb, nákladů a očekávané zisky. Zároveň franšízantům vytvoříme plán návratnosti investice, aby se mohli rozhodovat na základě co největšího množství informací.

Jakou roli hraje školení a vzdělávání v procesu začleňování nových franšízantů?

Školení a vzdělávání hrají klíčovou roli v našem procesu začleňování. Máme kompletní školící systém, který naučí franšízanty od A do Z vše, co potřebují vědět pro úspěšné vedení pobočky. Školení zahrnuje teoretické i praktické aspekty provozu, marketingu a zákaznického servisu. Noví franšízanti také absolvují praxi v již zavedené pobočce.

Jaká je nejčastější zpětná vazba, kterou dostáváte od nově připojených franšízantů, a jak na ni reagujete?

Nejčastější zpětná vazba od nových franšízantů se týká užitečnosti školení a podpory, kterou od nás dostávají. Často oceňují náš komplexní školící systém a dostupnost podpory. Na základě zpětné vazby neustále vylepšujeme naše procesy a školící materiály, abychom zajistili co nejlepší start pro nové franšízanty.

Jak společnost ReFresh Bistro zajišťuje udržitelný růst a úspěch svých franšíz v dlouhodobém horizontu?

Udržitelný růst a úspěch zajišťujeme prostřednictvím neustálé inovace, školení a podpory našich franšízantů. Pravidelně aktualizujeme naše postupy a technologie, aby byly naše pobočky vždy na špičce v oboru. Sledujeme tržní trendy a adaptujeme se na změny, abychom zajistili dlouhodobý úspěch našich franšíz.

Jaká je vaše vize pro budoucnost franšízové sítě ReFresh Bistro a jaký je váš přístup k inovacím a změnám v oboru?

Naší vizí je stát se největší a nejuznávanější sítí školních bister v Česku a brzy třeba i nejen školních. Chceme neustále inovovat a přinášet nové technologie a postupy, které zlepší provoz našich poboček a spokojenost našich zákazníků. Jsme otevření změnám a neustále hledáme nové způsoby, jak zlepšit naši nabídku a služby.