Filip Calta - Provozní ředitel

27.06.2024
Filip Calta - Provozní ředitel
Filip Calta - Provozní ředitel

Jak funguje převzetí pobočky franšízantem? Co vše franšízantovi zařídíte?

Při převzetí pobočky franšízantem zajišťujeme kompletní podporu. Buď zajistíme novou pobočku, nebo předáme stávající zavedenou. Franšízant získá kompletní pobočku na klíč, což zahrnuje nábytek, gastrovybavení, zprovoznění IT systémů jako je pokladna a platební terminál, nastavení cenové politiky a marketing pobočky od loga u dveří po cenovky. Pomáháme také s náborem a zaškolením personálu.

Od kdy nabízíte ReFresh Bistro také formou franšízy a proč jste se rozhodli pobočky franšízovat?

Formu franšízy nabízíme od konce roku 2021. Po dosažení počtu 45 poboček začalo být komplikované efektivně řídit všechny provozovny. Viděli jsme potenciál rychlejšího růstu, který jsme nebyli schopni realizovat samostatně. Franšízanti jsou schopni provozovat pobočky efektivněji a dosahují lepších výsledků.

Jak fungují dodávky zboží do ReFresh Bistro? Pomáháte franšízantům se zásobováním poboček?

Máme několik smluvních dodavatelů, kteří dokáží kompletně zásobovat naše pobočky. Díky rozsáhlé síti poboček dosahujeme lepších cen a vyšší kvality spolupráce. Zajišťujeme také vyjednání s menšími lokálními dodavateli, například pro pečivo. Máme vlastní sklad, ze kterého pravidelně odesíláme obaly, marketingové materiály a další potřebné zboží.

Jaké kroky podnikáte pro efektivní řízení nákladů a zvyšování finanční efektivity vašich franšíz?

Pravidelně jednáme o cenách se všemi našimi dodavateli, což nám umožňuje dosahovat 15-40% snížení cen díky síle naší sítě. Franšízanti mají přístup ke kompletním přehledům sortimentu, marží a nákupních cen prostřednictvím portálu franšízanta. Dále mají k dispozici vzdálenou správu pokladního systému, která obsahuje všechny potřebné analytické nástroje a reporty.

Jaké jsou klíčové finanční ukazatele, které jsou hlavní výhodou franšízy ReFresh Bistro?

Tržby našich provozoven jsou stabilní od prvního dne. Během dne nejsou neočekávatelné výkyvy v tržbách jako u jiných podniků, přesně víme, kdy začne špička, což nám umožňuje se na ni připravit. Ostatní náklady na pobočku jsou díky umístění ve školních budovách na přijatelné úrovni. Stabilní a predikovatelná ziskovost poboček je jednou z hlavních výhod.

Jaký vliv má digitalizace a technologický pokrok na provozní procesy v ReFresh Bistro?

Digitalizace a technologický pokrok mají velký vliv na naše provozní procesy. Využíváme chytrý pokladní systém se vzdáleným přístupem, který umožňuje vše řídit na dálku. Pro zvýšení bezpečnosti a zamezení krádeží máme také kamerové systémy. Objednávky, skladové hospodářství a inventury provádíme digitálně, což zvyšuje efektivitu a přesnost.

Jaké jsou běžné chyby, kterých se dopouštějí noví franšízanti, a jak jim můžete pomoci je předcházet?

Novým franšízantům chvíli trvá se zorientovat a často se dopouštějí různých drobných chyb. Snažíme se těmto chybám předcházet kvalitním školícím procesem před předáním pobočky. Poskytujeme komplexní online školící systém a franšízantům je k dispozici portál, který obsahuje veškeré informace, návody a dokumenty dostupné online. K dispozici je také telefonická podpora centrály ReFresh Bistro a přidělený regionální manažer, který pomáhá s řešením všech dotazů a komplikací.

Jaká jsou zlepšení nebo inovace, které máte v ReFresh Bistro pro zvýšení spokojenosti zákazníků ve vašich bufetech?

Pro zvýšení spokojenosti zákazníků máme zavedený systém rychlé obsluhy, který zahrnuje systém přípravy, systém obsluhy a rychlé elektronické pokladny. Nabízíme různé platební metody, včetně hotovosti, karty, elektronických stravenek a vlastního platebního systému věrnostních karet ReFresh Bistro, který má 0% poplatky a zvyšuje průměrnou účtenku až o 30%.